foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2017: Website revisienummer drie. Vol met foto's en verhalen over Thom en Bas. Thom is inmiddels bezig met zijn beroepsopleiding in Amsterdam en Bas zit op de middelbare school en fietst dagelijks heen en weer met een goed gevulde rugzak.vanderWaa.NL

vanderWaa.nl

van der Waa - Familiewebsite

17 april 2012; Vandaag is er kijkavond bij Bas op school.
Image

Trots laat Bas zijn Schrijfschrift zien.
Image

Tja.. een schaap, helaas moet het hoofd er "even aangeplakt" worden.
Image

Thema: "Als paddestoelen uit de grond schieten".
Image

Na een bezoek aan de boterhal (oud St. Jans Gasthuis) heeft Bas samen met klasgenootjes
een ziekenhuis kijkdoos gemaakt.
Image

Image