foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2017: Website revisienummer drie. Vol met foto's en verhalen over Thom en Bas. Thom is inmiddels bezig met zijn beroepsopleiding in Amsterdam en Bas zit op de middelbare school en fietst dagelijks heen en weer met een goed gevulde rugzak.vanderWaa.NL

vanderWaa.nl

van der Waa - Familiewebsite

16 december 2015; Kerst staat voor de deur en dat betekent een musical bij Bas op school.
De musical heet "Kerst brengt vrienden".

De moeder van meester Adriaan is directrice van het bejaardencentrum 'Avondrood'.
Een griepgolf heeft een groot deel van het personeel uitgeschakeld.
Als laatste redmiddel vraagt de meester, namens zijn moeder,
of er kinderen zijn die in de kerstvakantie als vrijwilliger willen helpen in het bejaardencentrum.

Eén van de kinderen die zich aanmeldt is Annika. Zij is het 'buitenbeentje' van de klas. Ze kleedt zich anders, gedraagt zich anders, leest veel in bijzondere boeken en is hierdoor het mikpunt van veel pesterijtjes.

In het bejaardencentrum maakt Annika kennis met de negenennegentig-jarige mevrouw van Dam.
Zij is het 'buitenbeentje' van het bejaarden-centrum. Mevrouw van Dam houdt niet van breien,
punniken of kaartspelletjes.
Ze doet iedere ochtend fitness op de nieuwste popmuziek, draagt excentrieke kleding etc.