foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2017: Website revisienummer drie. Vol met foto's en verhalen over Thom en Bas. Thom is inmiddels bezig met zijn beroepsopleiding in Amsterdam en Bas zit op de middelbare school en fietst dagelijks heen en weer met een goed gevulde rugzak.vanderWaa.NL

vanderWaa.nl

van der Waa - Familiewebsite

Tijdens de avondwandelingen maak je de mooiste foto's van het hotel.
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

De receptie, gezien door een super groothoeklens.
Image

Buiten het hotel naar rechts, bij het rotonde omhoog en dan richting het strand kijken,
een prachtig verlicht hotel.
Image

Op het rotonde staat een imposant markeringspunt, Cristobal Colon (Cristoffel Columbus)
Image

Wijzend naar de zee staat Colon ver boven de mensheid.
Image