foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2017: Website revisienummer drie. Vol met foto's en verhalen over Thom en Bas. Thom is inmiddels bezig met zijn beroepsopleiding in Amsterdam en Bas zit op de middelbare school en fietst dagelijks heen en weer met een goed gevulde rugzak.vanderWaa.NL

vanderWaa.nl

van der Waa - Familiewebsite

17 mei 2011; Vandaag gaat Thom deelnemen aan het Landelijk Verkeersexamen!
Image

De fietsen zijn gekeurd en goed bevonden en iedereen krijgt een volgnummer.
Image

Kort na elkaar gaan de deelnemers zelfstandig op pad. "Zet hem op nummer 50"!
Image

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1....... Start Cool (Juf Mandy wenst iedereen veel succes)
Image

Er wordt in Hoorn serieus gekeken naar de leerlingen:

 • het praktijkexamen vindt in het gewone verkeer van alle dag plaats.
 • de examenroute moet van een behoorlijke lengte zijn (+ 6 km).
 • er moeten voldoende herkenbare verkeerselementen op de route aanwezig zijn,
  terwijl de route "tegen de klok in" de voorkeur geniet verdient i.v.m. het aantal bochten naar links.
 • de route moet ruim van te voren geoefend kunnen worden.
 • er moet op een verkeersveilige fiets-voor-overdag gereden worden.
 • na afkeuring van een fiets mag niet worden afgereden.
 • de deelnemende scholen zijn verplicht assisterende ouders te leveren (1 per 5 leerlingen).
 • op een voldoende aantal plekken (+ 15) worden de verrichtichtingen genoteerd.
 • de beoordeling is streng: men zakt bij een voorrangsfout of rijden door rood licht.

De route voert vanaf de Huesmolen, door de Risdam tot in het centrum van de stad.
Image

Concentratie tot het laatste ogenblik, en dan.....
Image

's middags krijgt iedereen de uitslag; GEFELICITEERD THOM!!!
Image