foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2017: Website revisienummer drie. Vol met foto's en verhalen over Thom en Bas. Thom is inmiddels bezig met zijn beroepsopleiding in Amsterdam en Bas zit op de middelbare school en fietst dagelijks heen en weer met een goed gevulde rugzak.vanderWaa.NL

vanderWaa.nl

van der Waa - Familiewebsite

10 december; Tijd voor de Sport van de Maand: badminton. 
Image

Iedereen wordt welkom geheten en dan is het tijd om aan de slag te gaan.
Image

Als eerste moet je de spieren warm maken en dus worden er enkele warming-up oefeningen gedaan.
Image

Rekken en strekken om soepel en snel te worden.
Image

Dan is het tijd om de shuttle te leren kennen.
Image

Goed instappen en de shuttle naar je tegenstander werpen.
Image

Nog een keer overleggen en dan krijgt iedereen een racket.
Image

Iedereen oefent de forehand en de backhand...omhoogslaan en weer opvangen.
Image

Kort technisch overleg met meester Edwin.
Image

Image

Balancerend met de shuttle, het gaat al heel erg goed.
Image

Eindelijk, een partijtje spelen met een echt net ertussen.
Image

Dan nog even overslaan met een echte bandminton-ster...
Image

... en zelfs een punt scoren.
Image
Het was heel leuk en binnenkort mag Thom 3 oefenlessen volgen. Wink