foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2017: Website revisienummer drie. Vol met foto's en verhalen over Thom en Bas. Thom is inmiddels bezig met zijn beroepsopleiding in Amsterdam en Bas zit op de middelbare school en fietst dagelijks heen en weer met een goed gevulde rugzak.vanderWaa.NL

vanderWaa.nl

van der Waa - Familiewebsite

4 juni 2008, Thom houdt een spreekbeurt over Geocaching.
Thom had een paar keer zijn toespraak thuis en bij oma
geoefend en dat was duidelijk te zien en te horen.
Image

Rustig vertelde Thom wat je moet doen en vooral hoe je uiteindelijk
een schat kan vinden.
Image

En toen was het tijd om een echte schat te gaan zoeken. Alle klasgenootjes kregen een blaadje
met de vragen en een geheime sleutel om de antwoorden te berekenen.
Image

De juiste paaltjes moesten gekozen en geteld worden en dan een sommetje maken met de antwoorden.
Image

Ook Bas was van de partij en die hielp Thom met hoofdrekenen.
Image

Toen de geheime code op "het groene ding" ontdekt streek iedereen,
als "duiven op de dam", neer voor het rekenen en puzzelen.
Image

Alle vragen waren beantwoord maar van de cache ontbrak nog ieder spoor.
Image

Rustig het kompas volgen en dan goed zoeken in het struikgewas.
Image

Madelief was de eerste die achter de boom het kistje zag liggen en als een zwerm
bijen kwam de groep bijeen om de schat te bewonderen.
Image

De cache / schat Wink
Image

Vol trots toonde Thom hoe je zo'n kistje open kan maken.
Image

Daarna konden alle kinderen "geheel ontspannen en gedisciplineerd" een kijkje nemen
en er wat snoep en een tolletje uithalen
Image

In de klas nog even wat napraten en aanvullende vragen beantwoorden;
het was een goed geslaagde spreekbeurt!
Image